Vårt ansvar

Matsällskapet Catering har en uttalad policy när det gäller ansvar förvår påverkan på miljön, hur vi hanterar vår personal och våra medmänniskor.

Matsällskapet stöder Naturskyddsföreningen, Sveriges största miljöorganisation, i sitt arbete för en bättre miljö. Som bronssponsor bidrar vi aktivt till Naturskyddsföreningens arbete för att stoppa övergödningen av haven, ökningen av växthuseffekten och spridningen av giftiga kemikalier.

Vårt bidrag till en bättre miljö

Vi kan inte ensamma förändra världen men tillsammans kan vi alla göra något för att bevara skogarna, rädda haven, minska utsläppen och påverka miljön. Miljöarbetet genomsyrar hela vår verksamhet och vi gör medvetna val i alla led.

Några exempel på vår strävan att hela tiden arbeta för en bättre miljö och hälsa:

Allt kaffe vi serverar är ekologiskt och fair trade märkt.

Minst 50 % av de grönsaker vi serverar är ekologiska.

Så långt det är möjligt lagar vi vår mat med råvaror som är närodlade och ekologiska.

Alla transporter sker med miljömärkta bilar.

Genom vår sopsortering säkrar vi att mycket återvinns samt att farliga ämnen handhas på ett säkert sätt.

Vi är anslutna till Gröna Linjen i Solna, vårt matavfall hämtas och omvandlas till biogas till fordon och biogödsel till lantbruket.

Vi väljer i första hand MSC eller KRAV märkt fisk.

Vi använder Klimatos webb-app för att beräkna klimatpåverkan på den mat vi serverar och som du äter. Den beräknar måltidens exakta miljöpåverkan, ingredienser, produktionsmetod och ursprungsland.

Livsmedelssäkerhet

Som kund ska man alltid kunna känna sig trygg. Livsmedelssäkerheten styr hela vår verksamhet från inköp av råvaror till leverans ut till dig och ditt event. Hela inköpskedjan börjar med att vi noga väljer ut våra leverantörer så att de varor som levereras är enligt våra uppställda krav på ursprung och kvalitet. Alla varor kan sedan spåras från leverantör till servering för att kunna säker ställa en hög och jämn kvalitet. För att upprätthålla matsäkerheten använder vi ett webbaserat egenkontrollprogram kompletterar med temperaturövervakningssystem, där kylarnas och frysarnas temperaturer ständigt bevakas.

Medarbetarna gör skillnaden

Matsällskapet har en utarbetad personalpolicy för att skapa en trivsam och trygg arbetsplats. Våra medarbetare ska uppfatta Matsällskapet som en rolig, varierande och utvecklande arbetsplats.

All personal genomgår regelbundet för arbetet relevanta utbildningar. Personal som hanterar livsmedel är utbildade i HACCP (Hazard Analysers Critical Control Point) en arbetsmetod som identifierar och styr faror och risker inom livsmedelshanteringen.Kontinuerligt genomgår alla som arbetar på Matsällskapet brandutbildning samt utbildning i LABC/HLR (Första hjälpen).

Matsällskapet är anslutet till Svenskt Näringsliv och Visita. Kollektivavtal följs utan undantag.

Vårt stöd i samhället

Matsällskapet stöder Naturskyddsföreningen, Sveriges största miljöorganisation, i sitt arbete för en bättre miljö. Som bronssponsor bidrar vi aktivt till Naturskyddsföreningens arbete för att stoppa övergödningen av haven, ökningen av växthuseffekten och spridningen av giftiga kemikalier.