Klimatavtryck

Klimatavtryck

Livsmedelsindustrin står idag för över 30 % av de globala
utsläppen. Matsällskapet vill vara ett företag i framkant för att få ner utsläppen. Därför har vi gjort det enkelt för er som gäst att välja ett klimatsmart alternativ.

Alla våra a la carte rätter är utmärkta med dess utsläpp i kg växthusgaser (CO2e,
koldioxidekvivalenter). Vi vill med denna märkning kunna inspirera och vägleda er gäster till att göra ett klimatsmart val.

En måltid med låg klimatpåverkan definieras genom att ha ett utsläpp på 0,5 kg CO2e eller mindre, vilket baseras på WWFs One Plate Planet initiativ för hur man bör äta för att nå FNs klimatmål.